Skip to main content

Kontrolafgift

Forside > Kontrolafgift

Vil du vide, hvorfor De har fået en kontrolafgift?
Få forklaringen her på siden.

Vi har forståelse for, at en kontrolafgift altid kommer ubelejligt. Det er altid Deres ansvar som billist, at De orienterer Dem om gældende regler inden De parkerer.

I Metropark ApS arbejder vi ud fra de privatretlige regler, og ikke ud fra de regler der benyttes på offentlige veje og parkeringspladser. Så når De parkerer på en privat parkeringsplads, er det pladsejeren der kan bestemme hvilke regler/vilkår der gælder for den pågældende parkeringsplads.

Reglerne bliver til i et samarbejde med pladsejeren og Metropark ApS, og der vil derefter blive opsat tydelige skilte på parkeringspladsen med de regler der gælder for den specifikke plads.

Samme øjeblik De som billist kører ind på et privat parkeringsområde, hvor der ved indkørsel samt på området er skiltet med gældende regler/vilkår for parkering, accepterer De stiltiende disse og har dermed indgået en aftale, med pladsejeren af det pågældende område, om at De vil overholde de skiltede parkeringsrestriktioner.

Hvis man som billist parkerer i strid med de regler/vilkår, der er skiltet med på et privat parkeringsområde, vil man ud fra de privatretlige regler kunne blive pålagt at betale en udstedt kontrolafgift til pladsejeren/parkeringsselskabet, som følge af at man har misligholdt den indgåede aftale om at følge parkeringsrestriktionerne.

Hvad leder du efter?

Betaling af kontrolafgift

Har De modtaget en afgift skal den betales inden 10 dage.
Benyt venligst en af følgende muligheder til betaling af kontrolafgift:

 • FI-kode/giro-indbetaling:
 • Benyt FI-koden/giro-nummer der står på kontrolafgiften og betal via netbank eller i din bank.
 • Konto-overførsel:
 • En anden mulighed er at indbetale via konto-overførsel til
 • Middelfart Sparekasse reg.nr. 1684  konto-nr. 3233117276
 • Venligst påfør formularnummer fra toppen af kontrolafgiften som meddelelse/kommentar til betalingen, så vi kan se hvilken kontrolafgift der indbetales.
 • MobilePay:
 • Ved betaling med MobilePay kan De enten scanne QR koden på Deres kontrolafgift med MobilePay appen. Eller alternativt overføres det fulde afgiftsbeløb til MobilePay nummer 668868
 • Venligst påfør formularnummer fra toppen af kontrolafgiften som meddelelse/kommentar til betalingen, så vi kan se hvilken kontrolafgift der indbetales.
 • Rykkerskrivelse:
 • Ved modtaget rykkerskrivelse – følges anvisning nederst på skrivelsen.
Indsigelser

Hvis De har modtaget en kontrolafgift, og ønsker at klage, bør De overveje følgende:

 • Tjek kontrolafgiften for Deres forseelse inden De kommer med indsigelser.
 • Hvis Deres forseelse er en overtrædelse af de regler der gælder for det pågældende parkeringsområde, vil der ikke være grundlag for en klage.
 • De kan se de hyppigst stillede spørgsmål ang. kontrolafgifter her på siden.
 • Ved klage/indsigelse skal De benytte vores kontaktformular her på siden. Vi gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at klage over telefonen.
Indsendelse af klage

If you have any questions or objektions, please use the contact form by pressing the green button below.

Ønsker De at indsende en klage benyt da venligst vores formular længere nede på siden. For kunne behandle Deres klage bedst muligt, bedes De anføre alle felterne.

Alle påkrævede oplysninger er nødvendige, da disse sikrer en korrekt behandling. Når indsigelsen/klagen er sendt til os, modtager De en mail med bekræftelse på vi har modtaget Deres klage. Har vi modtaget alle de påkrævede oplysninger, vil kontrolafgiften blive sat i bero, indtil De har modtaget vores skriftlige besvarelse. Kontroller venligst spam-filtre eller “uønsket post”, hvis vores bekræftelse/svar ikke modtages. Såfremt alle påkrævede oplysninger er anført, stopper vores rykkerprocedure indtil vi enten har annulleret eller fastholder Deres betaling af kontrolafgiften. Hvis kontrolafgiften fastholdes, aktiveres rykkerproceduren igen. Betales kontrolafgiften efterfølgende ikke, sendes sagen til inkasso.

Vi forbeholder os retten til ikke at fremsende svar på mails, uden sagligt indhold. Gentagne henvendelser vedrørende en tidligere behandlet indsigelse, hvor vi har fastholdt kravet, vil ikke blive besvaret.

Får De ikke medhold i din klage, kan De mod et klagegebyr indbringe afslaget for Parkeringsklagenævnet. Klageformularen findes på www.parkeringsklagenævnet.dk, hvor du også kan læse nærmere om fremgangsmåden.

Send indsigelse/klage
Udebleven betaling
 • Hvis De har modtaget en kontrolafgift og vælger ikke at betale den til tiden, vil vores rykkerprocedure træde i kraft.
 • For hver rykkerskrivelse vi sender, vil der blive pålagt et rykkergebyr.
 • Vi vil indhente oplysninger om ejeren af køretøjet via Centralregisteret for Motorkøretøjer.
 • Efterfølgende vil vi fremsende en opkrævning på kontrolafgiften til ejeren/brugeren af køretøjet.
 • Vælger De at ignorere denne opkrævning, sendes der endnu en rykker med pålagt rykkergebyr.
 • Hvis kontrolafgiften ikke er betalt efter 3. rykkerskrivelse, vil sagen gå videre til inkasso.
 • Vælger De stadig ikke at betale, vil sagen blive afgjort ved retten.
How to pay

The fine has to be paid within 10 days of date issued. Should the fine not be paid on time, late fees will be applied in accordance with current legislation. Payment can be made through online banking or a financial institute.

International payment

Hereby details concerning international payment to Metropark ApS.

When do I use the IBAN and SWIFT?
You use the IBAN and the SWIFT/BIC when you have received a fine or an invoice from a sender in another country. Use the creditor´s IBAN and SWIFT/BIC to make the payment in the safest and cheapest way.

How do I use the IBAN and SWIFT/BIC?
Contact your bank or use your online banking. Please use following IBAN and SWIFT/BIC for your payment to Metropark ApS:

IBAN-number: DK4716843233117276
SWIFT/BIC: MISPDK21

Please refer to the “ticket ID” at the top of your fine, as a comment to the payment.

Details

Name of account holder:
Metropark ApS

Name and adress of the bank:
Middelfart Sparekasse
Dalumvej 54B
5250 Odense SV
Denmark

National payment

If you have a Danish account, you can create an account to account transfer to: reg 1684 konto 3233117276 – Please refer to the “ticket ID” at the top of the parking fine.

You can also use the mentioned payment information, to pay via Danish account using online banking.

MobilePay

When paying with MobilePay, scan the QR code on your fine. As an alternative, transfer the entire fine amount to the MobilePay number below.

668868

Please refer to the “ticket ID” at the top of your fine, as a comment to the payment.

Hyppige spørgsmål om kontrolafgifter

Jeg ønsker at klage over en modtaget kontrolafgift, idet jeg mener den er uberettiget!

 • De kan altid klage over en modtaget kontrolafgift. De skal benytte vores klageformular her på siden. Det er ikke muligt at klage over telefonen. Det er kun klager indsendt skriftligt via vores klageformular, der behandles. Dette for at kunne give Dem den bedst mulige behandling af klagen.

Min p-tilladelse/gæstetilladelse var faldet ned fra forruden!

 • Hvis De har glemt at lægge Deres tilladelse i bilens forrude, og den ved kontroltidspunktet ikke er synlig, vil kravet om betaling af afgiften fastholdes. En efterfølgende indsendelse af foto, af Deres parkerings- eller gæstetilladelse, vil ikke have eftergivende virkning idet det afgørende er om den var synligt placeret i bilens forrude ved p-vagtens kontrol.

Jeg har p-skive i bilen, men har alligevel modtaget en kontrolafgift?

 • På pladser med tidsbegrænset parkering, er der kun tilladt én p-skive, til visning af ankomsttidspunkt. Dette fordi det ved flere p-skiver med forskellige tidsangivelser, vil være umuligt for vores p-vagt at afgøre, hvilken tid der er gældende som ankomst.
 • På alle vores pladser med tidsbegrænset parkering, er der er skiltet med krav om “P-skive”. Tilladt P-skive er enten en godkendt manuel p-skive med bevægelig viser eller godkendt elektronisk p-skive. Tiden sættes ved ankomst på parkeringspladsen – som dit starttidspunkt for parkering.
 • Hvis P-skiven mangler, ikke er indstillet korrekt med ankomsttidspunkt eller er overskredet vil man ved p-vagtens kontrol modtage en kontrolafgift efter endt observationstid, uanset hvor længe parkeringen har varet.
 • Det vil altid være billistens ansvar, at p-skiven er indstillet korrekt ud fra skiltede vilkår på området.

Jeg så ikke skiltene da jeg parkerede, er den ikke mangelfuld?

 • Skiltningen på Metroparks områder, er blevet til i et samarbejde med pladsejeren.
 • Skiltningen er ved større parkeringsarealer, opsat både ved indkørsel samt på områderne.
 • Skiltede regler kan på større parkeringsarealer variere. Vær derfor altid opmærksom på skiltede regler, hvor De parkerer.
 • Skiltningen indeholder de nødvendige informationer om regler/vilkår for parkering.
 • Ifølge lovgivning er skiltning ved indkørsel tilstrækkelig.
 • Det er billistens ansvar at orientere sig om skiltningen.

Får jeg rabat som studerende eller pensionist?

 • Nej desværre.
 • Metropark har ingen rabatordninger, kontrolafgiften er ens for alle.

Er der mulighed for at lave en afdragsordning?

 • Ja, det er muligt! De skal benytte vores klageformular, og oplyse at De ønsker at benytte en afdragsordning. De vil så modtage en afdrags-plan via mail, som De skal bekræfte med ved at sende et svar retur på den fremsendte mail. Obs! Ved en afdragsordning tillægges et administrationsgebyr.
Lej en P-plads hos os

Har De brug for nem parkering? De kan nu nemt leje P-plads hos Metropark.

Læs mere
Skal vi samarbejde?

Metroparks samarbejdsaftaler sikrer gode rammer for målrettet parkerings-service.

Læs mere
Kontakt os

Vil De i kontakt med os? Eller vil De indsende en klage?

Læs mere