Kontrolafgift

Forside > Kontrolafgift

Vil du vide, hvorfor du har fået en kontrolafgift?
Få forklaringen her på siden.

Vi har forståelse for, at en kontrolafgift altid kommer ubelejligt! Men det er også altid dit ansvar som billist, at du orienterer dig om gældende regler inden du parkerer.

I Metropark ApS arbejder vi ud fra de privatretlige regler, og ikke ud fra de regler der benyttes på offentlige veje og parkeringspladser. Så når du parkerer på en privat parkeringsplads, er det pladsejeren der kan bestemme hvilke regler/vilkår der gælder for den pågældende parkeringsplads.

Reglerne bliver til i et samarbejde med pladsejeren og Metropark ApS, og der vil derefter blive opsat tydelige skilte på parkeringspladsen med de regler der gælder for den specifikke plads.

Samme øjeblik du som billist kører ind på et privat parkeringsområde, hvor der ved indkørsel samt på området er skiltet med gældende regler/vilkår for parkering, accepterer du stiltiende disse og har dermed indgået en aftale med pladsejeren af det pågældende område at du vil overholde parkeringsrestriktionerne.

Hvis man som billist parkerer i strid med de regler/vilkår, der er skiltet med på et privat parkeringsområde, vil man ud fra de privatretlige regler blive pålagt at betale en udstedt kontrolafgift til pladsejeren/parkeringsselskabet, som følge af at man har misligholdt den indgåede aftale om at følge parkeringsrestriktionerne.

Hvad leder du efter?

Betaling af kontrolafgift

Har du modtaget en afgift skal den betales inden 10 dage.
Benyt venligst en af følgende muligheder til betaling af kontrolafgift:

 • Benyt FI-koden der står på kontrolafgiften og betal via netbank eller i din bank.
 • Ved modtaget rykkerskrivelse – følg anvisning nederst på skrivelsen.
 • En anden mulighed er at indbetale på vores bankkonto, på nedenstående registrerings- samt konto-nummer. Hvis du benytter dig af denne mulighed er det vigtigt du skriver bilens registreringsnummer eller kontrolafgiftens formularnummer på indbetalingen, så vi kan se hvem der indbetales for.


Jyske Bank
Reg.nr. 5051 konto-nr. 1825031

Ved betaling med MobilePay kan du scanne QR koden på din kontrolafgift igennem MobilePay appen. Eller alternativt overføres det fulde afgiftsbeløb til nedenstående MobilePay nummer.
668868
Venligst påfør formularnummer fra toppen af din kontrolafgift som meddelelse til betalingen.

Indsigelser

Hvis du har modtaget en kontrolafgift, og ønsker at klage, bør du overveje følgende:

 • Tjek kontrolafgiften for din forseelse inden du kommer med indsigelser.
 • Hvis din forseelse er en overtrædelse af de regler der gælder for det pågældende parkeringsområde, vil der ikke være grundlag for en klage.
 • Du kan se de hyppigst stillede spørgsmål ang. kontrolafgifter her på siden.
 • Ved klage/indsigelse skal du benytte vores kontaktformular her på siden. Vi gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at klage over telefonen.
Indsendelse af klage

Ønsker du at indsende en klage benyt da venligst vores formular længere nede på siden. For kunne behandle din klage bedst muligt, bedes du anføre alle felterne.

Alle påkrævede oplysninger er nødvendige, da disse sikrer en korrekt behandling. Når indsigelsen/klagen er sendt til os, modtager du en mail med bekræftelse på vi har modtaget din klage. Har vi modtaget alle de påkrævede oplysninger, vil kontrolafgiften blive sat i bero, indtil du har modtaget vores skriftlige besvarelse. Kontroller venligst spam-filtre eller “uønsket post”, hvis vores bekræftelse/svar ikke modtages. Såfremt alle påkrævede oplysninger er anført, stopper vores rykkerprocedure indtil vi enten har annulleret eller fastholder din betaling af kontrolafgiften. Hvis kontrolafgiften fastholdes, aktiveres rykkerproceduren igen. Betales kontrolafgiften efterfølgende ikke, sendes sagen til inkasso.

Vi forbeholder os retten til ikke at fremsende svar på mails, uden sagligt indhold. Gentagne henvendelser vedrørende en tidligere behandlet indsigelse, hvor vi har fastholdt kravet, vil ikke blive besvaret.

Får du ikke medhold i din klage, kan du mod et klagegebyr indbringe afslaget for Parkeringsklagenævnet. Klageformularen findes på www.parkeringsklagenævnet.dk, hvor du også kan læse nærmere om fremgangsmåden.

Send indsigelse/klage
Udebleven betaling
 • Hvis du har modtaget en kontrolafgift og vælger ikke at betale den til tiden, vil vores rykkerprocedure træde i kraft.
 • For hver rykkerskrivelse vi sender, vil der blive pålagt et rykkergebyr.
 • Vi vil indhente oplysninger om ejeren af køretøjet via Centralregisteret for Motorkøretøjer.
 • Efterfølgende vil vi fremsende en opkrævning på kontrolafgiften til ejeren/brugeren af køretøjet.
 • Vælger du at ignorere denne opkrævning, sendes der endnu en rykker med pålagt rykkergebyr.
 • Hvis kontrolafgiften ikke er betalt efter 3. rykkerskrivelse, vil sagen gå videre til vores inkasso-bureau.
 • Vælger du stadig ikke at betale, vil sagen blive afgjort ved retten.
International payment

Hereby details concerning international payment to Metropark ApS.

When do I use the IBAN and SWIFT?
You use the IBAN and the SWIFT/BIC when you have received a fine or an invoice from a sender in another country. Use the creditor´s IBAN and SWIFT/BIC to make the payment in the safest and cheapest way.

How do I use the IBAN and SWIFT/BIC?
Contact your bank or use your online banking. Please use following IBAN and SWIFT/BIC for your payment to Metropark ApS:

IBAN-number: DK3850510001825031
SWIFT/BIC: JYBADKKK

Please remember to write the Parking Ticket number: (33 _ _ _ _ _ _) and your car´s license plate as a message to the payment.

Details

Name of account holder:
Metropark ApS

Name and adress of the bank:
Jyske Bank
Mageløs 8
5100 Odense
Denmark

When paying with MobilePay, scan the QR code on your fine. As an alternative, transfer the entire fine amount to the MobilePay number below. 668868 Please refer to the ticket ID at the top of your fine, as a comment to the payment.

Hyppige spørgsmål om kontrolafgifter

Jeg ønsker at klage over en modtaget kontrolafgift, idet jeg mener den er uberettiget!

 • Du kan altid klage over en modtaget kontrolafgift. Du skal benytte vores klageformular her på siden. Det er ikke muligt at klage over telefonen. Det er kun klager indsendt skriftligt via vores klageformular, der behandles. Dette for at kunne give dig den bedst mulige behandling af klagen.

Min p-tilladelse/gæstetilladelse var faldet ned fra forruden!

 • Hvis du har glemt at lægge din tilladelse i bilens forrude, og den ved kontroltidspunktet ikke er synlig, vil kravet om betaling af afgiften fastholdes. En efterfølgende indsendelse af foto, af din parkerings- eller gæstetilladelse, vil ikke have eftergivende virkning idet det afgørende er om den var synligt placeret i bilens forrude ved p-vagtens kontrol.

Jeg har p-skive i bilen, men har alligevel modtaget en kontrolafgift?

 • På pladser med tidsbegrænset parkering, er der kun tilladt én p-skive, til visning af ankomsttidspunkt. Dette fordi det ved flere p-skiver med forskellige tidsangivelser, vil være umuligt for vores p-vagt at afgøre, hvilken tid der er gældende som ankomst.
 • På alle vores pladser med tidsbegrænset parkering, er der er skiltet med krav om “P-skive”. Tilladt P-skive er enten en godkendt manuel p-skive med bevægelig viser eller godkendt elektronisk p-skive. Tiden sættes ved ankomst på parkeringspladsen – som dit starttidspunkt for parkering.
 • Hvis P-skiven mangler, ikke er indstillet korrekt med ankomsttidspunkt eller er overskredet vil man ved p-vagtens kontrol modtage en kontrolafgift efter endt observationstid, uanset hvor længe parkeringen har varet.
 • Det vil altid være billistens ansvar, at p-skiven er indstillet korrekt ud fra skiltede vilkår på området.

Jeg så ikke skiltene da jeg parkerede, er den ikke mangelfuld?

 • Skiltningen på Metroparks områder, er blevet til i et samarbejde med pladsejeren.
 • Skiltningen er ved større parkeringsarealer, opsat både ved indkørsel samt på områderne.
 • Skiltede regler kan på større parkeringsarealer variere. Vær derfor altid opmærksom på skiltede regler, hvor du parkerer.
 • Skiltningen indeholder de nødvendige informationer om regler/vilkår for parkering.
 • Ifølge lovgivning er skiltning ved indkørsel tilstrækkelig.
 • Det er billistens ansvar at orientere sig om skiltningen.

Får jeg rabat som studerende eller pensionist?

 • Nej desværre.
 • Metropark har ingen rabatordninger, kontrolafgiften er ens for alle!

Er der mulighed for at lave en afdragsordning?

 • Ja, det er muligt! Du skal benytte vores klageformular, og oplyse at du ønsker at benytte en afdragsordning. Du vil så modtage en afdrags-plan via mail, som du skal bekræfte med ved at sende et svar retur på den fremsendte mail. Obs! Ved en afdragsordning tillægges et administrationsgebyr.
Lej en P-plads hos os

Har du brug for nem parkering? Du kan nu nemt leje P-plads hos Metropark.

Læs mere
Skal vi samarbejde?

Metroparks samarbejdsaftaler sikrer gode rammer for målrettet parkerings-service.

Læs mere
Kontakt os

Vil du i kontakt med os? Eller vil du indsende en klage?

Læs mere